Hofleverancier

Al in 1904 is voor de eerste maal het predikaat Hofleverancier toegekend aan de toenmalige banketbakkerij Van der Meulen. Toen het bedrijf in 1960 is overgenomen door de familie Boonstra moest dit opnieuw worden aangevraagd, waarna het wederom werd toegekend.

Ook bij de overname door de huidige eigenaren moest er opnieuw een aanvraag voor bestendiging worden ingediend. Het doet ons deugd u te kunnen melden dat deze eer, zoals u kunt zien, ook ons ten deel mag vallen. Trots pronkt dan ook het wapenschild van koning Willem Alexander op onze gevel. In 2013 is het predikaat wederom toegekend voor een periode van 25 jaar.